Khảo sát các hình thức giải trí

Với yêu cầu của các thầy là thực hiện khảo sát các đối tượng sinh viên xung quanh mình về một chủ đề tự chọn, viết báo cáo bằng LaTex, ngày 19/12 vừa qua, nhóm M3T chúng tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát nhằm tìm hiểu xem loại hình giải trí nào được các bạn sinh viên ưa thích nhất. Bài báo cáo này được soạn thảo bằng LaTeX, bản đầy đủ của nó bao gồm các hình ảnh và file tex các bạn có thể download ở đây.

Về phần nội dung của báo cáo cũng như kết quả khảo sát, các bạn có thể xem bên dưới.

Trong bài viết này, điều thật sự tôi muốn nói đến là những gì chúng tôi học được qua quá trình thực hiện cuộc khảo sát trên:

Về kiến thức: do yêu cầu của giáo viên, chúng tôi buộc phải tiếp cận với một loại công cụ soạn thảo mới là LaTeX, nhưng cũng nhờ thế mà chúng tôi mở rộng tầm hiểu biết hơn để về sau có thể sử dụng LaTex trong việc viết các văn bản khoa học – ưu điểm lớn nhất khiến LaTeX phổ biến như hiện nay.

Về kỹ năng: chúng tôi có thêm kinh nghiệm khi làm việc nhóm. Những bạn tham gia đi khảo sát còn có cơ hội rèn luyện kỹ năng giao tiếp với người lạ. Và cuối cùng là kỹ năng phân tích thông tin thu được để từ đó đưa ra kết luận chính xác nhất.

Bên cạnh đó cũng còn những hạn chế sau: số lượng người được khảo sát không nhiều (45 bạn), chưa hoàn toàn khẳng định kết quả khảo sát, các thành viên trong nhóm không phải ai cũng có thể sử dụng được LaTeX như mục đích ban đầu của nhóm.

Cuối cùng, cuộc khảo sát này, cũng như những lần làm việc nhóm trước đây, để lại cho mỗi người chúng tôi một kỷ niệm khó phai trong  khoảng đời sinh viên của mình.

Advertisements

Thống kê chi phí lắp ráp máy tính

Đây là chiếc máy tính mà mình mong muốn có được, một chiếc máy với cấu hình cực khủng, chạy được các phần mềm loại nặng ký như làm Adobe After Effect, Photoshop, 3Dmax… (mặc dù mình không có y định đi ngành thiết kế J) với CPU Intel Core i7-980X Extreme Edition, hỗ trợ tốt cho việc chơi game, xem phim HD với card màn hình Nvidia GeForce GTX 580 …

Mời mọi ngươi xem cấu tạo linh kiện chi tiết

Do trang Scribd.com không hỗ trợ hoàn toàn việc xem file Excel nên để xem tốt hơn, các bạn có thể download tại đây.

Bài tập nghiên cứu lần 1

Bài toán 1:

Cho số tự nhiên A. Hãy tìm số tự nhiên  N nhỏ nhất sao cho {N^N} chia hết cho A  . Trong đó  có giá trị trong khoảng  [1, {10^9}].

Ý tưởng 

Số b chia hết cho a khi và chỉ khi lũy thừa các số nguyên tố trong phân tích của b không nhỏ hơn trong phân tích của a. Như vậy ta để tìm số N điều đầu tiên cần làm là phân tích A  ra số nguyên tố:

A = a_1^{k_2}a_2^{k_2}...a_n^{k_n}

Chắc chắn một điều  số  ta cần tìm là bội của các số a_1, ta lấy tích N_0 = a_1a_2...a_n,  và sao sánh N_0 với lũy thừa của các ước  trong  phân tích của A.

  • Nếu  N_0 \ge max_{i=1..n}(k_i) ta chọn N = N_0.
  • Ngược lại, ta nhân N_0   với  các số tự nhiên  tăng dần (2, 3, …) cho đến khi  N_0 thỏa mãn tính chất trên. Đến đây nảy sinh vấn đề nếu thừa số nhân vào  cũng là ước hay chia hết cho ước của A thì sao?  Khi đó ta phải tăng lũy thừa của  trong  lên trong quá trình kiểm tra.
    vis du: A = 8 = 2^3 \Rightarrow N_0 = 2\ do\ N_0 < max_{i=1..n}(k_i) = 2 \Rightarrow N = N_0\times2 = 4 . Kiểm tra thấy N = 4 thỏa. Kết thúc quá trình.

Code

//BT NMCNTT - Tim so n nho nhat thoa n^n chia het cho so A cho truoc
#include<stdio.h>
#include<math.h>
//Ham kiem tra so nguyen to
int kt_nguyento(int n)
{
    int i, dem=0;
    for (i=2;i<=sqrt(n);i++)
    {
        if (n%i == 0) dem++;        
    };
    if (dem==0) return 1;
    else return 0;    
};
//Ham phan tich ra thua so nguyen to
void uoc_so(unsigned int A, int *uoc, int *so_mu, int &temp1)
{
    unsigned int a, temp2, j;
    temp1=0;
    a=A;
    for (j=2;a>1;j++)
    {
        if (kt_nguyento(j))
             if ((a%j)==0)
            {
                temp1++;
                uoc[temp1]=j;
                temp2=0;
                while (a%j==0)
                {
                    a=a/j;
                    temp2++;
                };
                so_mu[temp1]=temp2;
            };
    };
};
//Ham kiem tra su trung lap uoc nguyen to
void kt_uoc(int m, int temp1, int *uoc, int *so_mu_2)
{    
    int i;
    for (i=1; i<=temp1; i++ )
    {
        while ((m%uoc[i])==0)
        {
            so_mu_2[i]=so_mu_2[i]+1;
            m =(m/(uoc[i]));
        };
    };
};
//Ham kiem tra n thoa yeu cau chua
int kt_yeucau(unsigned int n, int temp1, int *so_mu, int *so_mu_2)
{
    int i;
    for (i=1; i<=temp1; i++ )
    {
        if ((n*so_mu_2[i])<so_mu[i])
        {
            break;
        };
    };
    if (i== (temp1+1)) return 0;
    else return 1;
};
//Chuong trinh chinh
int main()
{
    unsigned int A, n;
    int m, uoc[100], so_mu[100], so_mu_2[100], temp1, k;
    char thu;
    do
    {
        printf("A = ");
        scanf("%u",&A);    
        uoc_so(A, &uoc[0], &so_mu[0], temp1);
        n=1;
        printf("%u = ",A);
        for (k=1;k<=temp1;k++)
        {
            printf("(%d^%d)",uoc[k],so_mu[k]);
            n*=uoc[k];
            so_mu_2[k]=1;
        }; //In ra phan ticb nguyen to cua so A
        m=1;
        while (kt_yeucau((n*m), temp1, &so_mu[0], &so_mu_2[0]))
        {        
            m++;
            for (k=1; k<=temp1; k++)
            {
                so_mu_2[k]=1;
            };
            kt_uoc(m, temp1, &uoc[0], &so_mu_2[0]);                
        };
        printf("\nSo nho nhat thoa yeu cau la %u\n",(n*m));
        printf("Again? (Press y to try again or any other key to stop) ");
        fflush(stdin);
        scanf("%c",&thu);
    }while((thu=='y') || (thu =='Y'));
    return 0;
};

Tiếp tục đọc

Bài viết đầu tiên

Khi nhận được  yêu cầu (có thể nói là bài tập về nhà của thầy) là tạo một trang web cá nhân để upload bài viết và trao đổi thông tin với bạn bè trong lớp, mình đã đắn đo không biết có nên dành nhiều thời gian cho việc này không, vì đối với tin học, mình thật sự hiểu biết rất ít. Còn rất nhiều thứ mình cần phải học trước khi nghĩ đến chuyện lập một trang web thật sự. Đặc biệt là sau khi nghiên cứu một chút về website và choáng trước hàng loạt khái niệm như Domain, nameserver, hosting, MySQL, HTML, PHP, CSS…
Nhưng sau khi suy nghĩ, và xét về khía cạnh “tự do” (chẳng biết nên diễn tả như thế nào nữa), mình thật sự thích cái ý tưởng tùy ý viết cảm nhận và đăng trên blog (cũng giống  như một kiểu nhật ký nhỉ). 🙂  Có lẽ mình sẽ bắt đầu như một nhà văn với các bài cảm nhận trước khi đủ khả năng viết một bài chia sẻ kiến thức. Và mình cũng tin rằng, ngày đó sẽ không xa.
Chúc vui. 🙂