Danh sách lớp và một số thông tin liên lạc

Các bạn click vào tên để đi đến trang web của người đó.
Hiện vẫn còn một số bạn mình chưa biết địa chỉ trang web, sẽ cập nhật trong thời gian tới 🙂

STT

MSSV

Họ

Tên

số điện thoại

Email

Chức vụ

1

1112023

Lê Minh

Chánh

0929182940

tranquy2205@yahoo.com

2

1112030

Phạm Thành

Công

0934201716

mr.lonelyc14@yahoo.com

3

1112042

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

1206021820

duyen_0878@yahoo.com

Lớp trưởng – Chi hội phó

4

1112046

Nguyễn Trường

Duy

01633248188

donkeyxote_9x@yahoo.com

5

1112056

Nguyễn Thanh

Dũng

01234232293

dz.fit.hcmus@gmail.com

6

1112063

Lê Chí

Đại

01205550999

lechi_dai61@yahoo.com

7

1112074

Nguyễn Tấn

Đô

0993657002

langtutaihoa_cr.endo@yahoo.com.vn

8

1112075

Đỗ Trung

Đức

0907342305

napoleon_tamho@yahoo.com

9

1112087

Phạm Thượng

Hải

01666281819

phamthuonghai@gmail.com

10

1112099

Nguyễn Duy

Hoàng

01203093873

hoang_hydra2000@yahoo.com

11

1112107

Phạm Nguyên

Hoà

01672049850

potato7604@yahoo.com

12

1112108

Trần Văn

Hợp

0925895057

hopkim10@yahoo.com.vn

13

1112121

Võ Phi

Hùng

01698435246

hunghero10@yahoo.com

14

1112129

Nguyễn Lê Huy

Khang

0939802675

nlhuykhang@gmail.com

15

1112137

Uông Tùng

Khánh

0908782144

tk.wisdom.it@gmail.com

16

1112143

Huỳnh Nguyễn Anh

Khoa

0908053495

Prodigy_of_sword@yahoo.com

Lớp phó – Phó Bí thư

17

1112144

Lê Tấn Đăng

Khoa

01693597030

letan.dangkhoa@gmail.com

18

1112150

Nguyễn Trung

Kiên

01672153853

Trung.kien21@yahoo.com.vn

19

1112155

Trần Ngọc

Lam

0904795315

tranngoclam288@gmail.com

Chi Hội trưởng

20

1112190

Võ Đình Tuệ

Minh

01662830528

vdtminh24@yahoo.com

21

1112192

Nguyễn Hoài

Nam

01678194060

hoainam1593@yahoo.com

22

1112217

Hoàng Quý

Phát

01656679332

hoangquyphat@gmail.com

Ủy viên Chi Đoàn

23

1112234

Đào Tiến

Quang

01264146144

tien_quang16400@yahoo.com

24

1112242

Phạm Minh

Quân

0982542251

moon_sun_19283746@yahoo.com

Ủy viên Chi hội

25

1112265

Lê Tiến

Tài

01638313270

letientai299@yahoo.com

Lớp phó – Bí thư

26

1112276

Trần Quốc

Tâm

0985614391

badboylk2006@yahoo.com

27

1112279

Nguyễn Thanh

Tấn

01679782448

nguyenthanhtan7411@yahoo.com

28

1112298

Lý Quốc

Thắng

01675523664

winev52@yahoo.com

29

1112304

Nguyễn Công

Thiên

01686675122

ghostit231093sky@gmail.com

30

1112320

Nguyễn Thành

Thuật

01636336071

thuat26.ng@gmail.com

31

1112330

Nguyễn Trương Trung

Tín

01696036138

ka_lick@yahoo.com

32

1112349

Nguyễn Hữu

Trung

01279012790

trung_nh93@yahoo.com.vn

33

1112367

Nguyễn Thanh

Tuấn

01233392806

thanhtuan10t@yahoo.com

34

1112374

Nguyễn Anh

Tú

01633958808

oh1yeah@yahoo.com.vn

35

1112407

Nguyễn Hữu

Thiện

01234614379

mario.alpha@yahoo.com.vn

Advertisements