Test Windows Live Writer

Đây là lần đầu tiên dùng chương trình Windows Live Writer sau bao nhiêu năm gắn bó với Windows.

Advertisements